Την Έκθεση πεπραγμένων της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ), για το 2020, υπέβαλε σήμερα (17/12) στον Πρόεδρο της Βουλής Κώστα Τασούλα, ο Πρόεδρος της Αρχής, Χρήστος Ράμμος. Σύμφωνα με την Έκθεση, η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται από τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις τόσο στις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών όσο και στις ταχυδρομικές υπηρεσίες, θέτοντας συνεχώς νέες προκλήσεις στην αποτελεσματική προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών.

Γι’ αυτόν το λόγο η ΑΔΑΕ, πέραν των ελεγκτικών της δραστηριοτήτων, αναπτύσσει προγράμματα για την ενημέρωση χρηστών και συνδρομητών, αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι η ασφάλεια του κυβερνοχώρου και η προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών δεν αφορά μόνο τους ειδικούς ή συγκεκριμένους φορείς και οργανώσεις, αλλά όλους όσους χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και τις διασυνδεδεμένες συσκευές για επικοινωνία και αλληλεπίδραση.

Στην ΑΔΑΕ, η οποία έχει επιφορτιστεί με το σημαντικό καθήκον της προστασίας του θεμελιώδους ατομικού δικαιώματος του απορρήτου των επικοινωνιών, το 2020 υποβλήθηκαν συνολικά 80 καταγγελίες, εκ των οποίων οι 72 αφορούσαν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και οι 8 αφορούσαν ταχυδρομικές υπηρεσίες.

Στον Πρόεδρο της Βουλής η Έκθεση πεπραγμένων της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών για το 2020

Όπως αναφέρει η Αρχή, η εμπέδωση αισθήματος εμπιστοσύνης στους χρήστες, σε σχέση τόσο με την ασφάλεια των συνομιλιών τους όσο και με την ανταλλαγή γραπτών κειμένων μέσω ηλεκτρονικών ή άλλων δικτύων επικοινωνίας, αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για τη λειτουργία της δημοκρατίας στη χώρα. Ο Πρόεδρος της Βουλής, παραλαμβάνοντας την Έκθεση, ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Αρχής πως αυτή πρόκειται να διαβιβαστεί στα μέλη της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής προκειμένου να ενημερωθούν και να συντάξουν σχετικό πόρισμα.

Πηγή: newsbeast.gr