Είτε είσαι νέος επιχειρηματίας με μία καλή ιδέα και όρεξη να ξεκινήσεις κάτι δικό σου ή καιρό στο κλάδο με χρόνια εμπειρίας και θέλεις να επεκταθείς, η αλήθεια είναι ότι συχνά υπάρχει η ανάγκη χρηματοδότησης για να μπορέσεις να υλοποιήσεις τις οποιεσδήποτε επαγγελματικές σου βλέψεις.

Οι καιροί ωστόσο είναι “περίεργοι” γι’ αυτό και χρειάζεται να υπάρχει μία εγγύηση για να είσαι σίγουρος για το μέλλον της επιχείρησής σου. Κατανοώντας το κλίμα των ημερών και με το βλέμμα στραμμένο στην επιτάχυνση της οικονομικής ανάκαμψης, η Εθνική Τράπεζα προσφέρει χρηματοδοτικές λύσεις για κάθε επιχειρηματική σου ανάγκη μέσα από τα προγράμματα χρηματοδοτήσεων με την εγγύηση του νέου Ταμείου Εγγυοδοσίας Pan-European Guarantee Fund, που δημιουργήθηκε με σκοπό τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη στήριξη της απασχόλησης στις ευρωπαϊκές οικονομίες. 

Η Εθνική τράπεζα έχει αποδείξει εδώ και χρόνια ότι θεωρεί τη στήριξη των επιχειρήσεων εθνική υπόθεση. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, συνεχίζει να στηρίζει τις επιχειρήσεις με το «Εγγύηση για το Μέλλον», ένα σύνολο προγραμμάτων συνολικού προϋπολογισμού €2,1 δισ, σχεδιασμένων για να παρέχουν χρηματοδοτήσεις με την εγγύηση ευρωπαϊκών αναπτυξιακών φορέων.

Το «Εγγύηση για το Μέλλον» έχει στόχο την επιτάχυνση του οικονομικού μετασχηματισμού και την ενδυνάμωση της αναπτυξιακής προοπτικής των επιχειρήσεων, μέσα από τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων, που βάζουν τα θεμέλια της υγιούς ανάπτυξης και δημιουργούν θέσεις απασχόλησης.

Τα προγράμματα χρηματοδοτήσεων με την εγγύηση του Πανευρωπαϊκού Προγράμματος Εγγυοδοσίας Pan-European Guarantee Fund (EGF) έχουν σχεδιαστεί για πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες διαθέτουν βιώσιμο οικονομικό πλάνο και προοπτικές να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους μακροπρόθεσμα. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Εθνική Τράπεζα παρέχει χρηματοδοτήσεις για επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα πάγια καθώς και για κεφάλαιο κίνησης μακροπρόθεσμου χαρακτήρα ή ανακυκλούμενο, για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, με ευνοϊκούς όρους, μέσω χρηματοδοτήσεων με τη μορφή δανείων, ορίων κεφαλαίου κίνησης ή ομολογιακών δανείων.

επιχειρήσεις

Tα χαρακτηριστικά των εγγυοδοτικών προγραμμάτων

Ανάλογα με τον κύκλο εργασιών ή τον αριθμό των εργαζομένων της επιχείρησης, τα χρηματοδοτικά προγράμματα περιλαμβάνουν:

  • Ποσοστό Εγγύησης από 50% έως 75% επί του ποσού δανείου, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, στο πλαίσιο του Ταμείου Εγγυοδοσίας Pan-European Guarantee Fund (EGF).
  • Χρηματοδότηση ποσού μέχρι €20 εκατ. για μεγάλες επιχειρήσεις και μέχρι €5 εκατ. για μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
  • Προνομιακό επιτόκιο, λόγω της εγγύησης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για τις μεγάλες επιχειρήσεις και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) για τις μικρομεσαίες.
  • Διάρκεια έως 10 χρόνια, με δυνατότητα περιόδου χάριτος και ευελιξία στο σχεδιασμό αποπληρωμής.

Η διάθεση των νέων εγγυοδοτικών προγραμμάτων ξεκίνησε και θα διαρκέσει έως τις 30 Ιουνίου 2022 (ημερομηνία υπογραφής της δανειακής σύμβασης) ή μέχρι εξάντλησης των διαθέσιμων κεφαλαίων. 

Πώς μπορείτε να επωφεληθείτε

Απευθυνθείτε τώρα στην Εθνική Τράπεζα και τον υπεύθυνο Relationship Manager, για να σας προτείνει λύσεις, προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες της επιχείρησής σας. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα χρηματοδοτήσεων για Μεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις, μπορείτε να δείτε εδώ

Για το αντίστοιχο πρόγραμμα χρηματοδοτήσεων που αφορά Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, μπορείτε να μάθετε περισσότερα εδώ

Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στην Εθνική Τράπεζα και βρείτε τις λύσεις που προσφέρονται για τη δική σας επιχείρηση! 

Πηγή: newsbeast.gr