Με αυξήσεις που ξεπερνούν ακόμα και το 67% έτρεξαν οι εξαγωγές προϊόντων το 2021 ενώ ανά γεωγραφική περιοχή καταγράφονται υψηλές ταχύτητες προς τις τρίτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης χώρες όπως προκύπτει από την ανάλυση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ) ο οποίος κάνει λόγο για κλείσιμο της χρονιάς με νέο ιστορικό ρεκόρ αλλά και μεγάλη αύξηση του εμπορικού ελλείμματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΠΣΕ σχετικά με τις μεγάλες κατηγορίες προϊόντων το 2021 σημαντικά αυξημένες εμφανίζονται οι εξαγωγές των Πετρελαιοειδών και Καυσίμων (+67,6%), Βιομηχανικών (+27,7%), Τροφίμων (+16,9%), Χημικών (+6,6%), Μηχανημάτων (+18,6%), Διαφόρων Βιομηχανικών (+21%), Πρώτων Υλών (+49,3%), Ποτών & Καπνού (+16,3%), Λαδιών (+28%) και Εμπιστευτικών Προϊόντων (+16,1%). Το Δεκέμβριο καταγράφονται ανοδικές τάσεις σε όλους τους κλάδους, με εξαίρεση τον κλάδο των Χημικών (-5,3%) και των Λαδιών (-6,5%).

Πιο συγκεκριμένα, τη σημαντικότερη ποσοστιαία αύξηση καταγράφουν οι κλάδοι των Πετρελαιοειδών-Καυσίμων (+34,3%), των Τροφίμων (+16,3%), των Βιομηχανικών (+36,5%), των Μηχανημάτων (+2,1%), των Διαφόρων Βιομηχανικών (+22%), των Πρώτων Υλών (+42,7%) και των Ποτών & Καπνού (+27,4%). Σχεδόν στάσιμες παρέμειναν οι μικρότερες σε αξία εξαγωγές των Εμπιστευτικών Προϊόντων (+0,6%).

Οι εξαγωγές ανά γεωγραφική περιοχή

Εξετάζοντας την κατανομή των εξαγωγών για το διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου του 2021, διαπιστώνεται ότι η συνολική αξία των εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, αυξήθηκε προς τις Χώρες της ΕΕ (21%) ενώ σημαντικότατα (41%) αυξήθηκε και προς τις Τρίτες Χώρες. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές καταγράφουν άνοδο προς τις Χώρες της ΕΕ κατά 19,9% και προς τις Τρίτες Χώρες κατά 19,2%.

Το Δεκέμβριο του 2021, παρατηρείται μια ελαφρά αύξηση των αποστολών προς τις χώρες της Ε.Ε. κατά 6,4% ενώ προς τις Τρίτες Χώρες καταγράφεται μια πολύ μεγάλη αύξηση της τάξεως του 31,2%. Όταν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, η διαφορά ψαλιδίζεται ελαφρώς. Οι εξαγωγές καταγράφουν αύξηση προς τις Χώρες της ΕΕ κατά 7,5% ενώ προς τις Τρίτες Χώρες καταγράφουν άνοδο κατά 25,5%.

Αναφορικά με το ποσοστό των εξαγωγών που κατευθύνονται στις αγορές των κρατών-μελών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, αυτό μειώθηκε κατά 5,2 μονάδες περίπου και άγγιξε το 50,4% έναντι 55,6% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020. Αντίστροφη είναι η εικόνα που καταγράφεται για το ποσοστό των εξαγωγών προς τις Τρίτες Χώρες, που διαμορφώθηκε στο 49,6% έναντι 44,4%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το μερίδιο των εξαγωγών προς τις χώρες της ΕΕ διαμορφώνεται στο 60,2% και των τρίτων χωρών στο 39,8%.

Αύξηση του εμπορικού ελλείμματος

Σύμφωνα με ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ) η μεγάλη αύξηση των εξαγωγών κατά την περίοδο Φεβρουαρίου-Δεκεμβρίου, ανακόπτει την πτωτική πορεία κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, και οδηγεί σε θεαματική αύξηση των εξαγωγών της χώρας για το δωδεκάμηνο του 2021. Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές συνολικά στο διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου αυξάνονται κατά 9,09 δισ. ευρώ ή κατά 29,5% και ανήλθαν σε 39,89 δισ. ευρώ από 30,80 δισ. ευρώ.

Ομοίως, χωρίς τα πετρελαιοειδή, είναι αξιοσημείωτο ότι παρά την πανδημία και τις επιπτώσεις της, οι εξαγωγές για το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου κινούνται ανοδικά σε σχέση με το 2020, στα 28,87 δισ. ευρώ από 24,13 δισ. ευρώ, δηλαδή αυξημένες κατά 4,74 δισ. ευρώ ή κατά 19,7%.

Οι εισαγωγές (συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών) στην περίοδο Ιανουαρίου –Δεκεμβρίου 2021 αυξήθηκαν κατά 15,24 δισ. ευρώ ή κατά 31,1%, με τη συνολική τους αξία να διαμορφώνεται στα 64,19 δισ. ευρώ έναντι 48,95 δισ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2020. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αυξήθηκαν στα 47,60 δισ. ευρώ από 39,62 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 7,97 δισ. ευρώ ή κατά 20,1%.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, το εμπορικό έλλειμμα στο διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου του 2021 αυξήθηκε κατά 6,14 δισ. ευρώ ή κατά 33,8%, στα -24,30 δισ. ευρώ από -18,15 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2020. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε στα -18,73 δισ. ευρώ από -15,50 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 3,23 δισ. ευρώ ή κατά -20,9%.

Οι εξαγωγές τον Δεκέμβριο του 2021 αυξήθηκαν κατά 528 εκ. ευρώ ή κατά 17,4% και ανήλθαν σε 3,56 δισ. ευρώ έναντι 3,03 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2020. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, η αύξηση είναι μικρότερη κατά 3,5 ποσοστιαίες μονάδες, καθώς ανήλθαν στα 2,58 δισ. ευρώ από 2,26 δισ. ευρώ, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 318 εκατ. ευρώ ή κατά 14%, γεγονός που επιβεβαιώνει τη σπουδαιότητα που διαδραματίζει η αύξηση των ελληνικών εξαγωγών πετρελαιοειδών και καυσίμων κατά 34,3%.

Ωστόσο, πολύ μεγάλη άνοδος καταγράφεται και στις εισαγωγές καθώς αυξήθηκαν κατά 1,7 δισ. ευρώ ή κατά 37,8% και ανήλθαν σε 6,25 δισ. ευρώ έναντι 4,53 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2020. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αγαθών ανήλθαν στα 4,34 δισ. ευρώ από 3,47 δισ. ευρώ, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 869 εκ. ευρώ ή κατά 25,1%.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω κινήσεων, το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε το Δεκέμβριο του 2021 κατά 1,18 δισ. ευρώ, ή κατά 79%, στα -2,69 δισ. ευρώ από -1,50 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2020. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό έλλειμμα επίσης αυξήθηκε, στα -1,75 δισ. ευρώ από -1,20 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 551 εκατ. ευρώ ή κατά 45,8%.

Η πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων, Χριστίνα Σακελλαρίδη σχολίασε σχετικά: «Το νέο ιστορικό ρεκόρ που κατέγραψε η αξία των ελληνικών εξαγωγών αποτελεί αδιαμφισβήτητα επιτυχία καθώς επιτυγχάνεται κάτω από αντίξοες συνθήκες σε ένα αβέβαιο περιβάλλον που συνθέτουν οι πληθωριστικές πιέσεις, η ενεργειακή κρίση και οι γεωπολιτικές ανησυχίες που πηγάζουν από την κατάσταση στην Ουκρανία. Στον αντίποδα, πηγή μόνιμου προβληματισμού αποτελεί το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο, το οποίο διαρκώς διογκώνεται, καθιστώντας αναγκαία την περαιτέρω στήριξη της εγχώριας παραγωγής, η οποία θα εστιάζει στη μείωση του λειτουργικού κόστους και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της. Αποτελεί ξεκάθαρα θετικό στοιχείο η ύπαρξη –για πρώτη φορά– ενός ολοκληρωμένου σχεδίου εξωστρέφειας, το οποίο συνιστά πυξίδα για την εξωστρέφεια της χώρας. Παραμένουμε αισιόδοξοι πως παρ’ όλες τις δυσκολίες, η ανοδική πορεία θα συνεχιστεί και τη νέα χρονιά χάρη στην προσπάθεια που καταβάλλουν οι Έλληνες εξαγωγείς να διευρύνουν το αποτύπωμά τους στην παγκόσμια αγορά, εστιάζοντας σε προϊόντα και υπηρεσίες που διακρίνονται για την ποιότητα και την καινοτομία τους. Εξάλλου, η διαφοροποίηση είναι το κλειδί για να διευρύνουν οι ελληνικές επιχειρήσεις το διεθνές αποτύπωμά τους».

Πηγή: newsbeast.gr