Μια σειρά από σημαντικά νομοσχέδια προγραμματίζονται να συζητηθούν το προσεχές διάστημα στο Κοινοβούλιο, καθώς η κυβέρνηση επιθυμεί μέχρι την προκήρυξη των εθνικών εκλογών να έχει ολοκληρώσει τον κύκλο των κύριων νομοθετημάτων.

Καταρχάς σήμερα συζητείται στην Ολομέλεια και ψηφίζεται το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Δημοτική Αστυνομία, Φορείς Λαϊκών Αγορών, απλούστευση διαδικασιών μεταξύ Ο.Τ.Α. και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ρυθμίσεις εξομάλυνσης της εκλογικής διαδικασίας κατοίκων εξωτερικού και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών».

Παράλληλα στην αρμόδια Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων θα υπάρξει το μεσημέρι επεξεργασία του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Σπίτι μου – στεγαστική πολιτική για τους νέους, αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για κοινωνική κατοικία, στεγαστική αποκατάσταση πυρόπληκτων στην περιοχή Μάτι και άλλες διατάξεις», σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της θετικής ατζέντας της κυβέρνησης. Το σχέδιο, συνολικού προϋπολογισμού 1,74 δισ. ευρώ φιλοδοξεί να ωφελήσει πάνω από 137.000 άτομα και μεταξύ άλλων περιλαμβάνει δράσεις για χαμηλότοκα στεγαστικά δάνεια, κοινωνική αντιπαροχή και αξιοποίηση της αδρανούς δημόσιας ακίνητης περιουσίας για στεγαστικούς σκοπούς.

Από αύριο ξεκινά στην αίθουσα της Ολομέλειας η συζήτηση για την κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2013. Οι συνεδριάσεις θα είναι καθημερινές έως και το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου που αναμένεται να ψηφιστεί.

Λίαν συντόμως το Κοινοβούλιο θα απασχολήσει επίσης το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επιλογή, κατάρτιση και επιμόρφωση των δικαστικών υπαλλήλων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, ενώ ψηλά στην ατζέντα βρίσκεται και το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών για την «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα». Μέσω αυτού, επιχειρείται η επίλυση του σύνθετου ζητήματος της κατανομής αρμοδιοτήτων μεταξύ της κεντρικής διοίκησης, της αποκεντρωμένης και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Με τις διατάξεις που θα κατατεθούν, θα προβλέπεται η δημιουργία συντονιστικό μηχανισμού που θα ξεδιαλύνει τις αρμοδιότητες κάθε φορέα, κυρίως σε θέματα διαχείρισης φυσικών καταστροφών.

Τέλος έτοιμο για συζήτηση στη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης είναι και το σχέδιο νόμου για την «ενίσχυση δημοσιότητας και διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο – Σύσταση ηλεκτρονικών μητρώων έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου και λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης». Μέσω αυτού επιχειρείται μεταξύ άλλων να μπει τάξη στις εφημερίδες και τις ιστοσελίδες, προκειμένου να κατανέμεται μονάδα στους πραγματικούς δικαιούχους η κρατική διαφήμιση.

Πηγή: newsbeast.gr