Πρόκειται για ένα πολύ βασικό ερώτημα το οποίο και έχει αρχίσει να απασχολεί την κοινή γνώμη, παγκόσμιους οργανισμούς, κυβερνήσεις και επιχειρήσεις . Ο διάλογος έχει πλέον ανοίξει και οι απαντήσεις είναι πολλές και αποκαλυπτικές.

Που θα μπορούσαμε να βρούμε όμως την απάντηση και ποιος θεωρείται ο ποιο κατάλληλος για να μας την δώσει;

Μα φυσικά οι γυναίκες! Χρόνια τώρα λαμβάνονται αποφάσεις για τις γυναίκες χωρίς αυτές να είναι μέρος του διαλόγου. Είναι καιρός λοιπόν να τους δώσουμε τη δικαιωματική τους θέση στον διάλογο. Εξάλλου πρόσφατα κινήματα και δράσεις όπως το metoo ξεκίνησαν από τις ίδιες τις γυναίκες. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να τις αφήσουμε να ακουστούν, να πουν τις ιστορίες τους, να υποβάλλουν τις προτάσεις τους και να πάρουν τα πράγματα στα χέρια τους.

Με αυτό το σκεπτικό η Mars, Incorporated έδωσε το βήμα στις ίδιες τις γυναίκες, ώστε να λάβει πραγματικά πολύτιμο feedback, το οποίο στη συνέχεια θα μπορέσει να αξιοποιηθεί από τους αρμόδιους φορείς για τη δημιουργία ενός κόσμου με λιγότερους αποκλεισμούς.

Πιο συγκεκριμένα, σε διάστημα μόλις 3 μηνών, 10.319 γυναίκες από 88 χώρες πήραν μέρος σε μια πρωτοβουλία crowdsourcing και κλήθηκαν να απαντήσουν στο: Τι πρέπει να αλλάξει ώστε περισσότερες γυναίκες να μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους;

Οι απαντήσεις ήταν ιδιαίτερα σημαντικές και μαρτυρούν ότι οι γυναίκες ζητούν συστηματικές αλλαγές από τους εργοδότες, τις κυβερνήσεις, τις κοινωνίες και τους άνδρες, για την κατάργηση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν. Πιο συγκεκριμένα οι γυναίκες απαιτούν:

  • Τέλος στις συστημικές διακρίσεις και στα επικίνδυνα στερεότυπα βάσει φύλου (80%)
  • Ίσες ευκαιρίες καριέρας (79%)
  • Περισσότερη δύναμη στη λήψη αποφάσεων (65%)
  • Υποστήριξη γονέων (30%)
  • Καλύτερη ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής (26%)
  • Ίσες ευκαιρίες για γνώση/ εκπαίδευση (24%)
  • Ψυχική και σωματική ευεξία (19%)
  • Τέλος στην παρενόχληση και τη βία βάσει φύλου (15%)

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι μέσα από τις απαντήσεις τους οι γυναίκες εξέφρασαν την πεποίθηση ότι οι άνδρες παίζουν σημαντικό ρόλο, είτε ως σύμμαχοι στην εξεύρεση λύσεων, είτε ως ανασταλτικός παράγοντας για πρόοδο. 

Το αποτέλεσματα είναι ένας απολογισμός που καλεί την κοινωνία να ακούσει, να μάθει και να αναλάβει δράση για την ισότητα των φύλων!

Από την πλευρά της η Mars θα αξιοποιήσει τα αποτελέσματα της έρευνας – στην οποία συμμετείχαν και 1.200 εργαζόμενοι της εταιρείας – για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή νέων πολιτικών και δράσεων στο πλαίσιο της πλατφόρμας Mars Full Potential για την ισότητα των φύλων. Παράλληλα, η εταιρεία έχει προχωρήσει σε μια σειρά από ενέργειες για να διευρύνει τις ευκαιρίες για τις γυναίκες στον χώρο εργασίας, στις κοινότητες με τις οποίες συνεργάζεται και την ίδια την αγορά. . 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρωτοβουλία και τα αποτελέσματα της έρευνας μπορείτε να βρείτε στο mars.com/heretobeheard 

Πηγή: newsbeast.gr