Για το θέμα της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ερασιτεχνικών σωματείων, με 12 εκατ. ευρώ, μίλησε ο Λευτέρης Αυγενάκης.

Η καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στα δικαιούχα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, θα αρχίσει την επόμενη εβδομάδα, ανακοίνωσε από το βήμα της βουλής ο υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης.

«Οι καταβολές θα ξεκινήσουν την ερχόμενη εβδομάδα και δικαιούχα της οικονομικής ενίσχυσης αποζημίωσης ειδικού σκοπού, συνολικού ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ, είναι τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία που έχουν ολοκληρώσει την αίτηση για την εγγραφή τους στο ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων, ‘καλλιεργούν’ ένα ή περισσότερα αθλήματα για τα οποία έχουν λάβει ειδική αθλητική αναγνώριση και έχουν δηλώσει τον αριθμό των αθλημάτων που καλλιεργούν», ανέφερε ο κ. Αυγενάκης.

Παράλληλα, ο υφυπουργός διευκρίνισε ότι το ποσό που θα λάβει κάθε δικαιούχο σωματείο προκύπτει ως εξής:

– Ως ποσό βάσης για την οικονομική ενίσχυση αποζημίωσης ειδικού σκοπού των σωματείων που «καλλιεργούν» ένα άθλημα ορίζεται το ποσό των 2.500 ευρώ.

– Για τα σωματεία που καλλιεργούν περισσότερα του ενός αθλήματα, το ανώτερο ποσό βάσης προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ ανά κάθε επιπλέον «καλλιεργούμενο» άθλημα.

Όπως ανέφερε ο υφυπουργός Αθλητισμού, «πλησιάζουν τα δύο χιλιάδες τα απολύτως νόμιμα και νοικοκυρεμένα ερασιτεχνικά σωματεία που έχουν προεγγραφεί στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων της γενικής γραμματείας Αθλητισμού».

«Όλα αυτά τα κάνουμε με απόλυτη διαφάνεια, γι’ αυτό και θα υπάρχει σχετικός κατάλογος με τα χρήματα που θα λαμβάνει κάθε σωματείο από τη γενική γραμματεία Αθλητισμού, ανηρτημένος στο site της γ.γ. Αθλητισμού», τόνισε και συμπλήρωσε: «Αυτή η διαφάνεια και αυτές οι πρωτοβουλίες είναι η απάντηση σε όσους έλεγαν ότι ο υπουργός θα δίνει ό,τι λεφτά θέλει και όπου θέλει, σε όποια σωματεία θέλει και ότι θα εξαγοράζει την ψήφο των σωματείων ενόψει των εκλογών των ομοσπονδιών».

Σύμφωνα με τον Αυγενάκη, μέχρι και το πρωί της Πέμπτης:

– Πέντε χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα επτά (5.577) σωματεία άνοιξαν καρτέλα στο Μητρώο Ερασιτεχνικών Σωματείων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

– Πέντε χιλιάδες διακόσια εξήντα ένα (5.261) σωματεία προχώρησαν στην αίτηση.

-Τρεις χιλιάδες οκτακόσια δεκαεπτά (3.817) σωματεία ολοκλήρωσαν την αίτηση.

-Χίλια εκατόν σαράντα τέσσερα (1.144) σωματεία αναμένεται να το ολοκληρώσουν από μέρα σε μέρα

-Τρεις χιλιάδες τριακόσια ογδόντα οκτώ (3.388) σωματεία έχουν ήδη ελεγχθεί από τις υπηρεσίες σε αγωνιστικό και οικονομικό επίπεδο.

-Χίλια εννιακόσια εξήντα επτά (1.967) σωματεία είναι απολύτως νόμιμα και νοικοκυρεμένα.

Ο κ. Αυγενάκης ανέφερε ακόμα ότι «δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η υπουργική απόφαση με την οποία παρατείνεται, λόγω των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, ως την 31η Δεκεμβρίου του 2020 η προθεσμία θεραπείας επί τυχόν παρατηρήσεων στις αιτήσεις σωματείων που έχουν ήδη υποβληθεί».

Ο υφυπουργός υπεραμύνθηκε της τροπολογίας που κατέθεσε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Πολιτισμού για την αναδιοργάνωση του ΤΑΠΠ, διευκρινίζοντας ότι, «μεταθέτουμε το χρονικό πλαίσιο των εκλογικών γενικών συνελεύσεων στις αθλητικές ενώσεις και στις ομοσπονδίες ειδικά για τις αρχαιρεσίες που υπό κανονικές συνθήκες επρόκειτο να διεξαχθούν κατά το έτος 2020».

«Η πανδημία, σε συνδυασμό με τη στόχευσή μας για ευρεία συμμετοχή στις εκλογές, επιβάλλουν την περαιτέρω μετάθεση του χρόνου προκήρυξης των αρχαιρεσιών, όσο και του χρόνου υποβολής του εκλογικού καταλόγου στην γενική γραμματεία Αθλητισμού προς επικύρωση, με βάση το ηλεκτρονικό μητρώο. Οι χρόνοι αυτοί τοποθετούνται από την 1/1/2021 και εφεξής, μετά δηλαδή την ημερομηνία ολοκλήρωσης του δεύτερου κύκλου υποβολής αιτήσεων εγγραφής στο μητρώο».

Με την ίδια ρύθμιση επεκτείνεται το χρονικό διάστημα διενέργειας των αρχαιρεσιών έως την 31η Μαρτίου του 2021, προκειμένου να διατεθεί στους αθλητικούς φορείς μια τρίμηνη περίοδος και να εξασφαλιστεί άνεση χρόνου, που ήταν πάγιο αίτημα των περισσοτέρων ομοσπονδιών. Επιπλέον, παρατείνονται έως την 31η Μαρτίου 2021 οι θητείες των διοικητικών συμβουλίων, προκειμένου να καταστεί εφικτή η προκήρυξη και η διενέργεια των αρχαιρεσιών από την 1/1/2021 έως την 31/3/2021».

Επίσης, ορίζεται ότι «τα μέλη διοικητικού συμβουλίου αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας κ.ο.κ., που προκηρύσσουν εκλογές παραβιάζοντας το χρονικό πλαίσιο που τίθεται με την τροπολογία, εκπίπτουν τους αξιώματός τους με διαπιστωτική πράξη που εκδίδεται από τη γ.γ. Αθλητισμού».

Τέλος, ορίζεται ότι «η εν λόγω υποχρεωτική χρονική μετάθεση των εκλογών, δεν ισχύει για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των καταστατικών οργάνων της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, για την οποία εφαρμόζονται αποκλειστικά οι διατάξεις του καταστατικού της».

Πηγή: newsbeast.gr