Η συνολική αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 44 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και διαμορφώθηκε στα 20.630 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2021 σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος.

Αναλυτικότερα, οι συνολικές καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων μειώθηκαν κατά 35 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 1.655 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2021. Oι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εσωτερικού μειώθηκαν κατά 44 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 928 εκατ. ευρώ, ενώ οι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού αυξήθηκαν κατά 9 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 727 εκατ. ευρώ. Το ποσοστό των καταθέσεων επί του συνολικού ενεργητικού μειώθηκε σε 8,0% το δ΄ τρίμηνο του 2021, έναντι 8,2% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε χρεωστικούς τίτλους μειώθηκε σε 11.706 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2021, έναντι 12.185 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται αφενός σε ρευστοποιήσεις τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου και αφετέρου στη μείωση των αποτιμήσεων τόσο των ελληνικών ομολόγων όσο και των ομολόγων των λοιπών χωρών της ζώνης του ευρώ. Το ποσοστό των χρεωστικών τίτλων επί του συνολικού ενεργητικού μειώθηκε στο 56,7% το δ΄ τρίμηνο από 59,2% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων αυξήθηκε σε 4.350 εκατ. ευρώ, έναντι 3.840 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού αυξήθηκε στο 21,1%, έναντι 18,7% το προηγούμενο τρίμηνο. Η αύξηση της αξίας των τοποθετήσεων οφείλεται κυρίως σε καθαρές αγορές μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μετοχές και λοιπά μέσα κυριότητας αυξήθηκε σε 804 εκατ. ευρώ, έναντι 778 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, εξέλιξη που οφείλεται κυρίως σε αγορές μετοχών του εσωτερικού. Το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού διαμορφώθηκε στο 3,9%, έναντι 3,8% το προηγούμενο τρίμηνο.

Από την πλευρά του παθητικού, τα ίδια κεφάλαια μειώθηκαν κατά 111 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 3.648 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2021.

Οι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις αυξήθηκαν κατά 128 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 15.163 εκατ. ευρώ. Οι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις ζωής αυξήθηκαν κατά 108 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 12.038 εκατ. ευρώ, ενώ οι τεχνικές προβλέψεις ζημιών αυξήθηκαν κατά 20 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 3.125 εκατ. ευρώ. Το 72,7% του συνόλου των τεχνικών προβλέψεων αντιστοιχεί σε τεχνικές προβλέψεις ζωής εκτός συντάξεων.

Πηγή: newsbeast.gr