Ενίσχυση της ζήτησης για στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια στο τέταρτο τρίμηνο του 2021 καταγράφουν τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος με τη ζήτηση στα καταναλωτικά να παραμένει αμετάβλητη.

Παράλληλα στα ίδια σχεδόν επίπεδα με το τρίτο τρίμηνο κινήθηκε η αναλογία αιτήσεων και απορρίψεων σε όλες τις κατηγορίες δανείων ενώ δεν υπήρξαν αλλαγές στα κριτήρια χορήγησης.

Δάνεια προς νοικοκυριά

Κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2021 η ζήτηση για καταναλωτικά δάνεια παρέμεινε αμετάβλητη, σε αντίθεση με τις προσδοκίες που είχαν καταγραφεί στην έρευνα του προηγούμενου τριμήνου για αύξηση της ζήτησης.

Αντιθέτως, η ζήτηση για στεγαστικά δάνεια αυξήθηκε ως ένα βαθμό σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2021, λόγω της βελτίωσης της εμπιστοσύνης των καταναλωτών, του ευνοϊκού επιπέδου των επιτοκίων και των ευνοϊκότερων προοπτικών στην αγορά κατοικίας. Για το πρώτο τρίμηνο του 2022, η ζήτηση τόσο για στεγαστικά όσο και για καταναλωτικά δάνεια αναμένεται να αυξηθεί ως ένα βαθμό. Τόσο τα κριτήρια όσο και οι συνολικοί όροι χορήγησης δανείων προς νοικοκυριά παρέμειναν αμετάβλητα σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2021, εξέλιξη σύμφωνη με τις προσδοκίες που είχαν διατυπωθεί στην έρευνα του προηγούμενου τριμήνου.

Τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς νοικοκυριά αναμένεται να παραμείνουν σχεδόν αμετάβλητα κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2022. Η αναλογία των αιτήσεων για δάνεια προς νοικοκυριά που απορρίφθηκαν παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Τράπεζα της Ελλάδος

Δάνεια προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις

Κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2021 η συνολική ζήτηση δανείων από τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) αυξήθηκε ως ένα βαθμό για να ικανοποιηθούν ανάγκες χρηματοδότησης παγίων επενδύσεων, αλλά και ανάγκες για κεφάλαια κίνησης. Το επόμενο τρίμηνο, η συνολική ζήτηση δανείων, τόσο από τις μικρομεσαίες όσο και από τις μεγάλες επιχειρήσεις, αναμένεται να αυξηθεί ως ένα βαθμό.

Τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς τις ΜΧΕ παρέμειναν αμετάβλητα σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2021, εξέλιξη σύμφωνη με τις προσδοκίες που είχαν διατυπωθεί στην έρευνα του προηγούμενου τριμήνου. Επιπλέον, οι τράπεζες εκτιμούν ότι τα κριτήρια θα παραμείνουν αμετάβλητα και κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2022.

Οι συνολικοί όροι χορήγησης δανείων προς τις ΜΧΕ παρέμειναν αμετάβλητοι σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2021. Η αναλογία των αιτήσεων για επιχειρηματικά δάνεια που απορρίφθηκαν παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Πηγή: newsbeast.gr