Σημαντική αύξηση κατά 4,1 δισ. ευρώ (68,3%) παρουσίασε το έλλειμμα του ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών της χώρας στο πεντάμηνο Ιανουαρίου – Μαΐου 2022, σε σύγκριση πάντα με το αντίστοιχο διάστημα πέρσι, αγγίζοντας τα 10,1 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος η εξέλιξη αυτή αντανακλά κατά κύριο λόγο την αύξηση του ελλείμματος στο Ισοζύγιο Αγαθών καθώς οι εξαγωγές σημείωσαν αύξηση κατά 35,2% σε τρέχουσες τιμές (3,8% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές σημείωσαν αύξηση κατά 48,2% σε τρέχουσες τιμές (23,0% σε σταθερές τιμές).

Στο Ισοζύγιο καυσίμων όπου παρατηρείται και η μεγαλύτερη πίεση, η δαπάνη για εισαγωγές αυξήθηκε στα 35 δισ. ευρώ από 23,6 δισ. ευρώ πέρσι ήτοι κατά 48%.

Στο Ισοζύγιο Υπηρεσιών, όπου καταγράφεται αύξηση του πλεονάσματος, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 552,9% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 547,9% σε σχέση με το 2021, αντιπροσωπεύοντας το 81,7% και το 87,8% των αντίστοιχων επιπέδων του 2019. Οι καθαρές εισπράξεις από μεταφορές παρουσίασαν αύξηση κατά 23,4%.

Οι παραπάνω εξελίξεις είχαν ως αποτέλεσμα το έλλειμμα του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) να αυξηθεί στο πεντάμηνο κατά 3,4 δισ. ευρώ και να φθάσει τα 9,1 δισ. ευρώ.

Στο Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και πιο συγκεκριμένα στο σκέλος των ξένων άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού σημείωσαν αύξηση κατά 275,3 εκατ. ευρώ και οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, που αντιστοιχούν σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, κατέγραψαν αύξηση κατά 3,5 δισ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η καθαρή αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στην άνοδο κατά 7,5 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού. Η καθαρή αύξηση των υποχρεώσεών τους οφείλεται κυρίως στην άνοδο κατά 3,3 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται στην πτώση κατά 3,2 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό

Πηγή: newsbeast.gr