Την απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος όταν αυξάνεται η μισθωτή απασχόληση, την επιδότηση της λιανικής τιμής του πετρελαίου θέρμανσης στην αντλία για όλους από τις 15 Οκτωβρίου 2022 προβλέπει η τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών.

Ειδικότερα με την τροπολογία – σκούπα του υπουργείου Οικονομικών προβλέπεται:

Πετρέλαιο θέρμανσης. Επιδοτείται, από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, το κόστος του πετρελαίου εσωτερικής καύσης-θέρμανσης που διατίθεται στην εσωτερική αγορά από την 15η Οκτωβρίου 2022 έως την 31η Δεκεμβρίου 2022. Το ύψος της επιδότησης ορίζεται σε 0,20 ευρώ ανά λίτρο και τίθενται εξουσιοδοτικές διατάξεις αναφορικά με τη διαδικασία χορήγησης της επιδότησης, τον μηχανισμό εκκαθάρισης, καθώς και τη δυνατότητα παράτασης και αναπροσαρμογής του ποσού της επιδότησης. Με την προσθήκη του ΦΠΑ η επιδότηση φτάνει τα 25 λεπτά το λίτρο ενώ όπως προκύπτει από τις διατάξεις σε πρώτη φάση το μέτρο θα ισχύσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 με δυνατότητα παράτασης ή αναπροσαρμογής του ποσού της επιδότησης.

Τέλος επιτηδεύματος. Εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος:

  • και για το φορολογικό έτος 2022 (ίσχυε για τα φορολογικά έτη 2019-2021), οι αγρότες κανονικού καθεστώτος, για τους οποίους έχουν παρέλθει τα πρώτα πέντε (5) έτη από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και ένταξης τους στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. καθώς και οι αλιείς της παράκτιας αλιείας, που εκμεταλλεύονται αλιευτικά σκάφη μέχρι δώδεκα (12) μέτρων, μεταξύ καθέτων.
  • για το φορολογικό έτος 2022 και εφεξής, φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, που αυξάνουν σε σχέση με το προηγούμενο φορολογικό έτος τον συνολικό χρόνο απασχόλησης των εργαζομένων τους, με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης σε ένα (1) έτος, για διάστημα κατ’ ελάχιστον τριών (3) μηνών εντός του έτους, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις.

Πηγή: newsbeast.gr