Στα 20,1 δισ. ευρώ αυξήθηκε το έλλειμμα του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών της χώρας το 2022, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 10% του ΑΕΠ, σημειώνοντας αύξηση κατά 7.9 δισ. ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, η εξέλιξη αυτή αντανακλά κατά κύριο λόγο την αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών.

Οι εξαγωγές σημείωσαν αύξηση κατά 36,1% σε τρέχουσες τιμές (4,3% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές κατά 40,1% σε τρέχουσες τιμές (16,9% σε σταθερές τιμές). Ειδικότερα, σε τρέχουσες τιμές οι εξαγωγές και οι εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 23,3% και 23,6% αντίστοιχα (7,0% και 15,5% σε σταθερές τιμές). Αντιθέτως βελτιωμένη εικόνα παρουσίασε το Ισοζύγιο Υπηρεσιών χάρη στην αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών.

Στα… ύψη οι μεταφορές

Οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 89,3% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 67,9% σε σχέση με το 2021, αντιπροσωπεύοντας το 88,8% και το 97,0% των αντίστοιχων επιπέδων τους το 2019. Οι καθαρές εισπράξεις από μεταφορές παρουσίασαν αύξηση κατά 5,6%. Το πλεόνασμα του ισοζυγίου κεφαλαίων μειώθηκε σε σχέση με το 2021 και διαμορφώθηκε σε 3,1 δισεκ. ευρώ, λόγω της μείωσης των καθαρών εισπράξεων του τομέα της γενικής κυβέρνησης.

 Το έλλειμμα του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες 2της χώρας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό, αυξήθηκε κατά 8,8 δισεκ. ευρώ σε σχέση με το 2021 και διαμορφώθηκε σε 17,1 δισεκ. ευρώ. Στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού σημείωσαν αύξηση κατά 1,8 δισεκ. ευρώ και οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, που αντιστοιχούν σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, κατέγραψαν αύξηση κατά 6,2 δισεκ. ευρώ.

 Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στην άνοδο κατά 9,0 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού. Η αύξηση των υποχρεώσεών τους οφείλεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στην άνοδο κατά 1,3 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια.

Πηγή: newsbeast.gr