Το πακέτο των φοροελαφρύνσεων για το 2022 και το σχέδιο δράσης για την διεύρυνση των ηλεκτρονικών συναλλαγών με τις φορολογικές αρχές παρουσίασε ο υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος Βεσυρόπουλος κατά την ομιλία του στη Βουλή για το προϋπολογισμό.

Ειδικότερα σύμφωνα με τον υφυπουργό στον προϋπολογισμό του 2022 περιλαμβάνονται νέες μειώσεις φόρων, όπως:

 • Η νέα μείωση του φορολογικού συντελεστή για τις επιχειρήσεις από το 24% στο 22% και σε μόνιμη βάση, όπως προανέφερα.
 • Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3 μονάδες.
 • Η μείωση της προκαταβολής φόρου για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες από το 100% στο 80% από το φορολογικό έτος 2021 σε μόνιμη βάση.
 • Η επέκταση της απαλλαγής από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το 2022, μέτρο που έχει ως άμεσα ωφελούμενους τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, τους ιδιοκτήτες ακινήτων και τους αγρότες.
 • Η επαναφορά στο 55%, από 100%, της προκαταβολής φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα για τα φυσικά πρόσωπα σε μόνιμη βάση, από το φορολογικό έτος 2020.
 • Η παράταση της ισχύος των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στο τουριστικό πακέτο, στις μεταφορές, στον καφέ, στα μη αλκοολούχα ποτά και στα εισιτήρια των κινηματογράφων μέχρι τον Ιούνιο του 2022.
 • Η παράταση της μείωσης του συντελεστή ΦΠΑ, από το 24%, στο 13% στα γυμναστήρια, στα κολυμβητήρια και σε όσες σχολές χορού δεν απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ, καθώς και η μετάταξη του συντελεστή ΦΠΑ για τις ζωοτροφές στον υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6%, και μάλιστα σε μόνιμη βάση.
 • Η μείωση του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και του τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας στο 10%, από 12% έως 20% που ήταν μέχρι σήμερα ανάλογα με το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού, και η κατάργηση των συγκεκριμένων τελών για τους νέους έως 29 ετών.
 • Η παράταση της αναστολής του τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης που αντιπροσωπεύει το 10% του συνολικού λογαριασμού, έως τον Ιούνιο του 2022.
 • Η πρόβλεψη ότι οι δαπάνες που σχετίζονται με την προώθηση της πράσινης οικονομίας και την ψηφιοποίηση θα εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, προσαυξημένες κατά ποσοστό έως 100%.
 • Η περαιτέρω ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, με παροχή πρόσθετων φορολογικών κινήτρων για τα φυσικά πρόσωπα.

Συγκεκριμένα, θα προβλέπεται ότι το 30% των δαπανών που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής προς συγκεκριμένους επαγγελματίες και μέχρι του ποσού των 5.000 ευρώ ετησίως, θα εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα των φυσικών προσώπων.

Επιπρόσθετα, οι δαπάνες για ιατρικές, οδοντιατρικές και κτηνιατρικές υπηρεσίες θα προσμετρώνται εις διπλούν στο ελάχιστο όριο δαπανών 30% με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

Απόστολος Βεσυρόπουλος

Παράλληλα όπως επεσήμανε ο κ. Βεσυρόπουλος προωθούνται ουσιαστικές παρεμβάσεις για την εξάλειψη της γραφειοκρατίας και τον εκσυγχρονισμό της φορολογικής διοίκησης που δημιουργούν οφέλη τόσο για τους πολίτες όσο και για τις επιχειρήσεις και ανέφερε χαρακτηριστικά:

1ον. Τη δημιουργία της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, η οποία είναι πλήρως ψηφιοποιημένη.

Μέσα από ευέλικτες και ψηφιοποιημένες διαδικασίες προχωρά με άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο στην επίλυση εκκρεμών δικαστικών φορολογικών υποθέσεων, που παρέμεναν εκκρεμείς για χρόνια, με αμοιβαίο όφελος τόσο για τους φορολογούμενους όσο και για τα δημόσια έσοδα.

Ο Έλληνας φορολογούμενος υποβάλλει το αίτημά του αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά και, για πρώτη φορά, χωρίς να έρχεται σε καμία δια ζώσης επαφή, βλέπει την υπόθεσή του να επιλύεται μέσα στις προθεσμίες που έχουν οριστεί από τον νόμο.

Ήδη μειώνεται ο όγκος των εκκρεμών δικαστικών φορολογικών υποθέσεων, γεγονός που επιδρά θετικά και στα δημόσια έσοδα.

2ον. Την αυτοματοποίηση των διαδικασιών επιστροφής ΦΠΑ.

Ο φορολογούμενος υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτησή του για επιστροφή ΦΠΑ, μέσω Taxisnet της ΑΑΔΕ, και εντός της προθεσμίας των 10 ημερών, βλέπει το σχετικό ποσό που δικαιούται στον τραπεζικό του λογαριασμό, εφόσον η υπόθεσή του κριθεί χωρίς έλεγχο.

Από τον Ιούλιο του 2021, που άρχισε να εφαρμόζεται και να υλοποιείται η αυτοματοποιημένη διαδικασία επιστροφής ΦΠΑ, για τον συνολικό αριθμό των 13.451 αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ που υποβλήθηκαν το διάστημα από τον Ιούλιο του 2021 έως τον Νοέμβριο του 2021, το 83,5% των αιτήσεων επιστροφών, που αντιστοιχεί σε 11.325 αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ, διενεργήθηκε αυτόματα και το συνολικό ποσό ΦΠΑ που επιστράφηκε άμεσα στους δικαιούχους των αιτήσεων αυτών, και απευθείας στους λογαριασμούς τους, ανήλθε σε 552.205.336 ευρώ.

3ον. Τη δημιουργία στην ΑΑΔΕ νέας ψηφιακής φορολογικής πλατφόρμας, η οποία προσφέρει αναβαθμισμένες υπηρεσίες και ο πολίτης έχει τη δυνατότητα:

 • Να ενημερώνεται ανά πάσα στιγμή για όλες τις οφειλές, είτε αυτές βρίσκονται σε καθεστώς ρύθμισης είτε εκτός ρύθμισης.
 • Να ενημερώνεται για τις πληρωμές που έχει πραγματοποιήσει μέσω τραπεζών και για τις επιστροφές φόρων που αναμένεται να κατατεθούν στον τραπεζικό του λογαριασμό ή να συμψηφιστούν με φορολογικές ή ασφαλιστικές οφειλές του που είναι σε εκκρεμότητα.
 • Να πληρώσει φορολογικές οφειλές με τραπεζική κάρτα απευθείας, μέσω της πλατφόρμας, και
 • Να ρυθμίσει τις οφειλές του.

4ον. Την παροχή δυνατότητας στους πολίτες να θέτουν σε ακινησία τα οχήματά τους, ηλεκτρονικά και χωρίς να χρειαστεί να μεταβούν στην Εφορία για να καταθέσουν πινακίδες.

Ηλεκτρονικά μπορεί να γίνεται, πλέον, και η άρση της ακινησίας των οχημάτων.

Πηγή: newsbeast.gr