Κανονικά συνεχίζεται η καταβολή των επιδομάτων επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους δικαιούχους μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης μετά τη γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής ξεκαθαρίζει το υπουργείο Οικονομικών με αφορμή σχετικά ερωτήματα που υποβάλλουν οι αρμόδιοι φορείς στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Σε έγγραφο με θέμα παροχή την οδηγιών αναφορικά με τη συνέχιση καταβολής του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας που υπογράφει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θ. Σκυλακάκης αναφέρεται ότι με βάση το άρθρο 38 του νόμου 4597/2019 προβλέπεται ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας προσδιορίζονται οι δικαιούχοι, το ύψος και οι όροι και προϋποθέσεις καταβολής του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη την γνωμοδότηση της ως άνω Επιτροπής. Η απόφαση εκδίδεται εντός 2 μηνών από την υποβολή της τελικής γνωμοδότησης της Επιτροπής.

Μέχρι την έκδοση της ως άνω απόφασης, το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας εξακολουθεί να καταβάλλεται στους ίδιους δικαιούχους, στο ίδιο ύψος και με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του άρθρου αυτού. 

Πηγή: newsbeast.gr