Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ελληνικό σχέδιο ύψους 3,6 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των λιμενικών Αρχών στο πλαίσιο της πανδημίας του κορoνοϊού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής, η έγκριση δόθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων και ως εκ τούτου η δημόσια στήριξη θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων. Το μέτρο θα είναι ανοιχτό για τις λιμενικές αρχές της Ελλάδας που παρουσίασαν σημαντική μείωση του τζίρου το 2020, λόγω της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων που έχουν ληφθεί για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού. Σκοπός αυτού του καθεστώτος είναι να βοηθήσει τους δικαιούχους να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες τους σε ρευστότητα και να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας και μετά.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το ελληνικό σύστημα είναι σύμφωνο με τους όρους του Προσωρινού Πλαισίου, όπως τροποποιήθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2021. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το μέτρο είναι απαραίτητο, κατάλληλο και αναλογικό για την αντιμετώπιση σοβαρής διαταραχής στην οικονομία ενός κράτους-μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 των Συνθηκών της ΕΕ και τους όρους που ορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε το καθεστώς βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

Πηγή: newsbeast.gr