Και επίσημα… παρατείνεται για άλλον έναν μήνα, έως την 30η Ιουνίου, η επιδότηση για τη χορήγηση της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης (diesel).

Η απόφαση ορίζει αναλυτικά:

Όπως αναφέρεται στην Κοινή απόφαση των υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και Περιβάλλοντος και Ενέργειας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ , η «χορήγηση επιδότησης πετρελαίου κίνησης» (Β’ 1540)» (Β’ 2128) έως την 31 Μαΐου 2022, παρατείνεται εκ νέου από τη λήξη της για χρονικό διάστημα ενός μηνός, ήτοι έως και την 30η Ιουνίου 2022.

Το ύψος της επιδότησης παραμένει στο ποσό των 0,12 ευρώ προ ΦΠΑ ανά λίτρο πετρελαίου κίνησης, προστίθεται στη σχετική απόφαση, προστίθεται στη σχετική απόφαση.

Πηγή: newsbeast.gr