Ψηφιακά αιτήματα προς όλες τις Δ.Ο.Υ της χώρας μπορούν να απευθύνουν πλέον οι φορολογούμενοι μέσω της πλατφόρμας «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr).

Η εφαρμογή «Τα Αιτήματά μου» στηρίζεται στην ίδια βάση Διαδικασιών με την εφαρμογή «Τα Ραντεβού μου» της ΑΑΔΕ. Και οι δύο αναπτύχθηκαν με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του φορολογουμένου, τόσο απομακρυσμένα όσο και δια ζώσης αν αυτό είναι απαραίτητο.

Οι διαθέσιμες Διαδικασίες, στις οποίες έχει αποδοθεί μοναδικός κωδικός, κατανέμονται εννοιολογικά σε Θεματικές Ομάδες και Πρότυπα Τμήματα, ώστε να καθίσταται ευκολότερη η αναζήτηση.

Ο πολίτης επιλέγει την Κατηγορία Υπηρεσιών/Επιχειρησιακή Περιοχή (Φορολογία και αργότερα Τελωνεία και Γενικό Χημείο), την Υπηρεσία στην οποία θέλει να υποβάλει του αίτημά του, τη Θεματική Ομάδα και τη Διαδικασία και το σύστημα με αυτοματοποιημένο τρόπο οδηγεί το αίτημα στο αρμόδιο Τμήμα της επιλεγμένης Υπηρεσίας. Το Πρότυπο Τμήμα που εμφανίζεται στον πίνακα των Διαδικασιών απλώς δίνει μια εικόνα της υπηρεσιακής δομής που φέρει τη σχετική αρμοδιότητα – το πραγματικό Τμήμα της Υπηρεσίας μπορεί να μην φέρει τον ίδιο ακριβώς τίτλο και δεν είναι υποχρεωτικό πεδίο για την υποβολή του αιτήματος.

Εξαιρέσεις

Λόγω των ειδικών χαρακτηριστικών κάποιων Διαδικασιών, αυτές μπορεί να μην είναι διαθέσιμες είτε για την εξ αποστάσεως είτε για τη δια ζώσης εξυπηρέτηση. Έτσι, μέσω του συστήματος αυτού ΔΕΝ μπορείτε να υποβάλετε αίτημα για: απόδοση ΑΦΜ, διακοπή με βάση τον πραγματικό χρόνο (ΠΟΛ 1163/2016), απενεργοποίηση ΑΦΜ και ενεργοποίηση ΑΦΜ Νομικών Προσώπων ή Οντοτήτων (ΠΟΛ 1159/2017).

Εάν επιθυμείτε να διεκπεραιώσετε κάτι από τα παραπάνω, πρέπει να ακολουθήσετε τη διαδικασία myAADElive για την πραγματοποίηση βιντεοκλήσης με εκπρόσωπο της ΑΑΔΕ ή να προγραμματίστε το ραντεβού σας με την αρμόδια Υπηρεσία. Για τις υπόλοιπες Διαδικασίες που φέρουν ένδειξη «Όχι» στη στήλη «Διαθέσιμη για Αίτημα», θα πρέπει να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με την αρμόδια Υπηρεσία ή να προγραμματίσετε ψηφιακά την επίσκεψή σας σε αυτή.

Τα 17 βήματα για την αποστολή αιτήματος

Η εφαρμογή λειτουργεί με οδηγό και τα βήματά της είναι ξεκάθαρα. Μπορείτε να κινηθείτε μπρος – πίσω στα βήματα για να δείτε και να διορθώσετε κάτι, χωρίς να χάσετε τα στοιχεία που έχετε ήδη εισάγει.

1.Κάνετε είσοδο με τους κωδικούς TAXISnet.

2.Επιλέγετε «Νέο Αίτημα».

3.Επιλέγετε την Κατηγορία Υπηρεσιών/Επιχειρησιακή περιοχή που αφορά στο αίτημά σας.

4.Επιλέγετε αν θα υποβάλετε για τον εαυτό σας ή για άλλον φορολογούμενο. Στη δεύτερη περίπτωση, εισάγετε τον ΑΦΜ του εκπροσωπούμενου και εφόσον υπάρχει δηλωμένη σχέση στο Μητρώο της ΑΑΔΕ, συμπληρώνονται αυτόματα από το σύστημα τα στοιχεία του. Εάν δεν υπάρχει δηλωμένη σχέση, κάνετε τη σχετική επιλογή και επισυνάπτετε το αντίστοιχο εξουσιοδοτικό έγγραφο.

5.Επιλέγετε την Υπηρεσία της ΑΑΔΕ στην οποία θέλετε να απευθυνθείτε.

6.Επιλέγετε Θεματική Ομάδα.

7.Επιλέγετε Διαδικασία.

8.Εάν το γνωρίζετε, επιλέγετε το Τμήμα (προαιρετικό πεδίο).

9.Εάν έχετε επικοινωνήσει μέσω της εφαρμογής με προηγούμενο αίτημα που σχετίζεται με το νέο, μπορείτε να συσχετίσετε τα δύο αιτήματα αναγράφοντας τον κωδικό του πρώτου αιτήματος.

10.Βλέπετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και επισυνάπτετε τα σχετικά αρχεία.

11.Γράφετε το αίτημά σας στο πεδίο «Αίτημα».

12.Βλέπετε συγκεντρωτικά σε Προεπισκόπηση τα στοιχεία του αιτήματός σας.

13.Αν θέλετε να διορθώσετε κάτι, κινείστε στα προηγούμενα βήματα από το πάνω μέρος της σελίδας.

14.Αν όλα είναι εντάξει, επιλέγετε «Υποβολή» και το αίτημα διαβιβάζεται στην Υπηρεσία που έχετε επιλέξει.

15.Όταν το αίτημα εισαχθεί στο σύστημα της Υπηρεσίας, λαμβάνετε e-mail με τον μοναδικό κωδικό του αιτήματός σας.

16.Μπορείτε να παρακολουθήσετε την εξέλιξη του αιτήματος από την προσωπική σας «θυρίδα» (επιλέγοντας «Τα Αιτήματά μου»).

17.Όταν το αίτημά σας απαντηθεί, θα ειδοποιηθείτε από την εφαρμογή μέσω email. Εάν χρειάζεστε βοήθεια για την αποστολή του αιτήματός σας, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τηλεφωνικό Κέντρο του Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Κ.Ε.Φ.) της ΑΑΔΕ στο 213-1621000. Παρακαλούμε σημειώστε ότι το Τηλεφωνικό Κέντρο δεν μπορεί να σας βοηθήσει σε σχέση με την εξέλιξη του αιτήματός σας, καθώς το στοιχείο αυτό ελέγχεται αποκλειστικά από την Υπηρεσία στην οποία το έχετε υποβάλλει.

Πηγή: newsbeast.gr