Ευκολότερα θα κερδίζουν την απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης πρώτης κατοικίας όσοι όσοι αποκτούν πρώτης κατοικίας με ανήλικα τέκνα.

Διάταξη η οποία περιλαμβάνεται στην τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στην Βουλή ορίζει προσαύξηση κατά 25 τετραγωνικά μέτρα (από 20 τ.μ) για κάθε ένα από τα δύο πρώτα ανήλικα τέκνα και 30 τ..μ (από 25) για το τρίτο και κάθε επόμενο, για συνολικό εμβαδό άνω των 70 τετραγωνικών.

Οι διατάξεις ορίζουν ότι τροποποιείται το υπολογιζόμενο εμβαδόν των ακινήτων, το οποίο προσαυξάνει το συνολικό εμβαδόν των ακινήτων του δικαιούχου της απαλλαγής από τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων για αγορά πρώτης κατοικίας, όταν ο δικαιούχος έχει ανήλικα τέκνα, προκειμένου να προσδιοριστεί η κάλυψη των στεγαστικών αναγκών και να χορηγηθεί η δικαιούμενη απαλλαγή.

Συγκεκριμένα αναφέρεται πως «Αν ο αγοραστής ή ο/η σύζυγος ή τα ανήλικα τέκνα τους έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε κατοικία ή ιδανικό μερίδιο κατοικίας ή δικαίωμα πλήρους κυριότητας σε οικόπεδο ή ιδανικό μερίδιο οικοπέδου, θεωρείται ότι καλύπτονται οι κατά την παρ. 1 του άρθρου αυτού στεγαστικές ανάγκες, αν το συνολικό εμβαδόν των ανωτέρω ακινήτων είναι εβδομήντα (70) τ.μ., προσαυξανόμενα κατά είκοσι (25) τ.μ. για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και κατά τριάντα (30) τ. μ. για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα, των οποίων την επιμέλεια έχει ο δικαιούχος».

ΚΑΝΤΕ LIKE ΣΤΟ NEWSBEAST.GR

Πηγή: newsbeast.gr